Author Archives: mszac

Közgyűlési meghívó 2023

Category : Uncategorized

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Kedves Tagok!

Kedves Sportolók!

Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk rendes éves közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): még pontosítás alatt

A közgyűlés ideje: 2023. december 19. kedd 18:30 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: még pontosítás alatt.

2023. december 19. kedd 19:30 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

 1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

 2. Napirendi pontok elfogadása

 3. Az egyesület 2023. évi eredményeinek ismertetése

 4. Az elnökség 2023. évi számviteli beszámolójának

  és a 2024. évre vonatkozó tervének ismertetése

 5. A Felügyelő Bizottság 2023. évi beszámolója

  és a 2024. évre vonatkozó munkatervének ismertetése

 6. Egyéb

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2023. november 18.

Üdvözlettel:

Vajda Zsuzsanna

elnök


Felügyelő Bizottsági tag választás

Category : Uncategorized

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ – FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁS

Margitszigeti Atlétikai Club (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.)

Kedves Tagok! Kedves Sportolók! Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk részben megismétlendő közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1007 Margitsziget

A közgyűlés ideje: 2021. december 14. kedd 17:00 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1138 Budapest, Margitsziget 1.

 1. december 14. kedd 18:00 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

 1. napirendi pont: Tisztújítás: Daruka Eszter Júlia felügyelő bizottsági elnök, Molnár Barbara Katalin felügyelő bizottsági tag lemondását követően a helyük betöltése tekintetében a tagok részéről nem született döntés. Az egyesület zavartalan tovább működése érdekében felügyelő bizottsági elnököt és felügyelő bizottsági tagot szükséges választani a tagok soraiból.
 2. napirendi pont: Alapszabály módosítás: Az felügyelő bizottsági elnök és felügyelő bizottsági tag adatainak alapszabályban történő feltüntetése.

KÉRÜNK MINDEN OLYAN TAGOT, AKI INDÍTTATÁST ÉREZ ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEGYEN, AZ LEGKÉSŐBB A KÖZGYŰLÉS NAPJÁIG JELENTKEZZEN VAJDA ZSUZSANNA ELNÖKNÉL VAGY AZ ELNÖKSÉGI TAGOKNÁL VAGY A KÖZGYŰLÉSEN SZEMÉLYESEN JELENJEN MEG. A TAGOK KIFEJEZETT KÉRÉSE, HOGY A JELÖLT A KÖZGYŰLÉSEN SZEMÉLYESEN JELENJEN MEG ÉS RÖVIDEN MUTATKOZZON BE.

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon és a Margitszigeti Atlétikai Club facebookján is közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2021. november 30.

Üdvözlettel:

MAC ELNÖKSÉG:

Vajda Zsuzsanna – Egyesület képviseletére jogosult elnökségi tagja


Közgyűlési meghívó 2021

Category : Uncategorized

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Margitszigeti Atlétikai Club (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.)

Kedves Tagok! Kedves Sportolók!

Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1007 Budapest, Margitsziget

A közgyűlés ideje: 2021. november 30. kedd 17:00 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1007 Budapest, Margitsziget, 2021. november 30. kedd 18:00 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

 1. napirendi pont: levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és –hitelesítők, mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságot megválasztása
 2. napirendi pont: 2020. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása
 3. napirendi pont: 2021. évi költségvetés-tervezet és szakmai terv elfogadása
 4. napirendi pont: Tisztújítás: Lemondott: Rátkai Tamás elnök, Valentinyi Pál elnökségi tag, Daruka Eszter Júlia felügyelő bizottsági elnök, Molnár Barbara Katalin felügyelő bizottsági tag
 5. napirendi pont: Székhely módosítás
 6. napirendi pont: Alapszabály módosítás

A napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagok Vajda Zsuzsanna elnökségi tagnál tekinthetők meg.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől (elnökség) a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon és a Margitszigeti Atlétikai Club facebookján is közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2021. november 14.

Üdvözlettel:

MAC ELNÖKSÉG:

Vajda Zsuzsanna – Egyesület képviseletére jogosult elnökségi tagjaKözgyűlési meghívó 2020

Category : Club élet

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Margitszigeti Atlétikai Club

(székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 2. 1. em. 1.)

Kedves Tagok! Kedves Sportolók!

Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1138 Budapest, Margitsziget 1.

A közgyűlés ideje: 2020. szeptember 22. kedd 16:00 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1138 Budapest, Margitsziget 1.

 1. szeptember 22. kedd 17:00 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

 1. napirendi pont: levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és –hitelesítők, mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságot megválasztása
 2. napirendi pont: 2019. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása
 3. napirendi pont: pénzügyi terv, 2020. évi költségvetés-tervezet és szakmai terv elfogadása
 4. napirendi pont: Elnökségi tisztújítás
 5. napirendi pont: Felügyelő bizottság tisztújítás
 6. napirendi pont: Székhely módosítás
 7. napirendi pont: Alapszabály módosítás
 8. napirendi pont: egyebek

A napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagok a 1141 Budapest Gödöllői utca 3. szám alatt Vajda Zsuzsanna elnökségi tagnál tekinthetők meg.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől (elnökség) a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv (elnökség) nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon és a Margitszigeti Atlétikai Club facebookján is közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2020. szeptember 07.

Üdvözlettel:

 

Monszpart Sarolta – Elnök


Family Futam

Category : Club élet

Apraja-nagyja sportnapja!

A rendezvény védnöke: Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere

2019. április 5. (péntek)
III. kerületi TVE pálya 17:00-19.30
(esőnap: 2019. április 12. )

Egy remek hangulatú amatőr atlétikai sportprogram igazán aktív családok részére.

A Margitszigeti Atlétikai Club és a III. kerületi Torna és Vívó Egylet 2019-ben először rendezi meg a Family Futam elnevezésű, kötetlen, bohém jellegű sporteseményét 4 fős családi csapatok részére. Az esemény során a csapatoknak 5 állomást szükséges teljesíteniük, amely során megismerkedhetnek és közelebb kerülhetnek a különféle atlétikai alaptevékenységekhez, mint mondjuk a futás, dobás és ugrás.

A rendezvény szerepe:

A rendezvény célja egy jó hangulatú sportesemény lebonyolítása, az aktív életmód és az atlétika népszerűsítésére, miközben a családtagok, különféle generációk, szülők és gyerekek egymás társaságában tölthetnek el egy kis időt úgy, hogy megmozgatják egymást és magukat is. Az esemény jellegét tekintve nem egy hagyományos verseny, ugyanis lényege nem a megmérettetés és a versengés, csupán egy remek kedélyű, szabadidős sporteseményen való részvétel, amin keresztül a családtagok közelebb kerülhetnek egymáshoz és az atlétikához.

A rendezvény célja:

Bemutatni a rendező egyesületek tevékenységét, valamint megismertetni az amatőr sportolókkal és futókkal azokat a klubokat, ahova a gyerekek és a felnőttek közösen járhatnak sportolni.  A Margitszigeti Atlétikai Club, valamint a III. kerületi Torna és Vívó Egylet is tart atlétikai gyermekfoglalkozásokat, valamint felnőtt, amatőr, szabadidősportos futóedzéseket. Az eseménnyel a klubok az általuk kínált edzéslehetőségeket szeretné hirdetni és népszerűsíteni.

A versenyt ajánljuk azoknak…

 • …akik még soha nem vettek részt amatőr atlétikai eseményen;
 • …akik szívesen sportolnának együtt gyermekikkel, szüleikkel esetleg nagyszüleikkel;
 • …akik szívesen összemérnék képességüket egymással és más sportos családokkal;
 • …akik csak úgy jól szeretnék érezni magukat

Tudnivalók:

 • nevezéskor 4 fős csapatok regisztrációját fogadjuk el
 • a csapattagok közül min. 1 –  max. 2 főnek felnőttnek kell lennie
 • a csapatok minden tagjának minden állomást teljesíteni szükséges
 •  1 állomás teljesítésére max. 10 perc áll rendelkezésre
 • a 4 eredmény közül mindig a legjobb értékek kerülnek végül beszámításra
 • összesen maximum 200 fő nevezését tudjuk elfogadni
 • öltözési lehetőséget korlátozott mértékben tudunk biztosítani, ezért javasolt sportruhában érkezni

Állomás ismertető:

 1. 40 m-es sprintfutás
 2. helyből távolugrás
 3. célbadobás
 4. 800 m-es “kézenfogvafutás”
 5. 60 m-es gát- és szlalompálya

Menetrend:

17:00-18.15 Az aprók sportnapja (Az alsós korosztályú gyermekek és szüleik futama)

 • 16:45-től regisztráció
 • 17:00-tól közös bemelegítés
 • 17:15-től az 5 állomás teljesítése

18.15-19.30 A nagyok sportnapja (A felsős korosztályú gyermekek és szüleik futama)

 • 18:00-tól regisztráció
 • 18:15-től közös bemelegítés
 • 18:30-tól az 5 állomás teljesítése

Díjazás:

 • az eseményen való részvétel díjmentes
 • minden induló egyesületi névvel és logóval ellátott tornazsákban részesül
 • minden résztvevő egyedi, az esemény nevével ellátott “befutóéremben” részesül
 • a résztvevők folyadék- és szénhidrát beviteléről gondoskodunk

Jutalmazás:

 • A legtöbb diákot indító iskola tanulói mindannyian fejenként 1 gombóc fagyit kapnak ajándékba, amelyet a Pozsonyi út 7. szám alatt Cioccolatte Fagylaltozóban válthatnak be.
 •  Az induló csapatok között 1 darab 10 alkalomra szóló fagyibérletet sorsolunk ki, amelyet a Pozsonyi út 7. szám alatt Cioccolatte Fagylaltozóban lehet beváltani.

Nevezés:

Nevezni 2019. április 3-ig lehet az alábbi adatok megadásával.
Minden csapatnak min. 1 -max. 2 felnőttet kell indítania.
Helyszíni nevezést nem tudunk elfogadni!III. Jótékonysági Hello&Win-i Futóesemény

Category : Club élet

III. JÓTÉKONYSÁGI HELLO&WIN!-I FUTÓVERSENY

2018. november 6. (kedd) 18:30 Margitszigeti Atlétikai Centrum

Nevezés és a részletek megtalálhatóak az esemény honlapján:

www.hellowin.hu

Hello&Win: a szellemes száguldás

Idén 3-szorra rendezzük meg Hello&Win-i jótékonysági váltóversenyünket a 3-as szám bűvöletében. Vajon sikerül-e a 3 fős csapatoknak 33 kört teljesíteniük 33 perc alatt a 400 méteres atlétikai pályán?

Egy TÖKéletes futóverseny TÖK amatőr, műkedvelő, hobbi futóknak. A rendezvény célja egy jó hangulatú, bohókás futóesemény lebonyolítása, az aktív életmód és a futás népszerűsítése, mialatt a barátok, ismerősök néhány felhőtlen órát tölthetnek el egymás társaságában, miközben megmozgatják kicsit magukat.

A MARGITSZIGETI ATLÉTIKAI CLUB egy olyan játékos futóeseményt szervez Halloween ünnepének alkalmából, ahol nem csupán a gyorsaság, de a csapatösszeállítás is számít.

 • A verseny során 3 fős csapatoknak 3 különféle feladatot szükséges párhuzamosan teljesíteniük 33 percen keresztül.
 • A 3 különféle feladat futást, akadályozást és pihenést jelent, folyamatos körforgásban tartva a csapattagokat.
 • 1 váltás alatt 2 kör teljesíthető az atlétikai pályán: 2 főnek mindig mozgásban kell lennie, míg 1 futó pihenhet.
 • A mozgás jelen esetben 421 méteres síkfutást, valamint és egy 400 méteres körpályán kialakított akadálypálya teljesítését jelenti.
 • Átlagosan kb. 4500 és 4900 méter közötti táv teljesíthető az esemény során, a csapatösszetétel és az iram azonban befolyásolhatja az össztávot.
 • Amennyiben nem sikerülne 3 fős csapatot kialakítanotok, akkor se keseredjetek el, nevezzetek bátran, mi igyekszünk nektek csapattagokat találni.

A verseny célja
 • bemutatni egyesületünket a Margitszigeti Atlétikai Clubot…
 • bebizonyítani, hogy a hideg időjárás ellenére is lehet futni…
 • új tagokat toborozni….

Mottónk: MACistáink téli álmot nem alszanak, helyette TÖKéletes nyári formájuk faragásán fáradoznak.Hello&Win(ter)

A versenyt ajánljuk azoknak…
 • …akik még soha nem versenyeztek atlétika pályán.
 • …akik szeretnék átélni a közösség összetartó erejét.
 • …akik csak úgy jól szeretnék érezni magukat!

Az, ami változatlan a korábbi évekhez képest:
A váltóbajnokság jellegét tekintve továbbra sem egy hagyományos verseny, ugyanis lényege nem a megmérettetés és a versengés, csupán egy remek kedélyű, szabadidős sporteseményen való részvétel, amin keresztül a sportemberek közelebb kerülhetnek egymáshoz és a futáshoz.

Az, ami változott a korábbi évekhez képest:
Idén már másodszorra egészítjük ki “komolytalannak” tűnő eseményünket azzal a ”komoly” elemmel, hogy a jelképes nevezési díjból befolyó összeget valamilyen jótékony célra fordítunk, amelyből egy karitatív szervezetet támogatunk. Idén azonban a nevezőkre bízzuk, hogy melyik alapítvány munkáját kívánják támogatni.

A támogatandó szervezet:
 • Az idei évben támogatandó alapítvány kiválasztását szeretnénk rátok, Futókra bízni.
 • Ennek első lépéseként lehetőségetek van javasolni támogatandó szervezetet, amelynek nevét és rövid ismertetőjét kérjük, hogy  juttassatok el számunkra október 26-ig e-mailben (margitszigetiatletikaiclub@gmail.com) .
 • beérkező javaslatok közül a Margitszigeti AC elnöksége és Sportolói Bizottsága fog 3 szervezetet kiválasztanimelyek közül október 29 – november 2. között szavazáson kerül kiválasztásra támogatandó egyesület.