Meghívó éves rendes közgyűlésre

Meghívó éves rendes közgyűlésre

Category : Club élet

MEGHÍVÓ

A Margitszigeti Atlétikai Club (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2. 1/1.) közgyűlésére.

A közgyűlés helye:

Margitszigeti Atlétikai Centrum

1007 Budapest, Margitsziget

A közgyűlés időpontja:

2017. január 24. (kedd)  19:30 óra.

Napirendi pontok

  1. Szakmai beszámoló a 2016. évről (Vajda Zsuzsanna)
  2. Felügyelő Bizottság beszámolója (Molnár Barbara)
  3. A 2016. évi pénzügyi beszámoló, mérleg elfogadása (Pintér László)
  4. A 2017. évi szakmai terv ismertetése, elfogadása (Vajda Zsuzsanna)
  5. Egyéb

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 19:45 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Tisztelettel:

Margitszigeti Atlétikai Club elnöksége

Budapest, 2017. január 09.