Jövőbarát Alapítvány támogatása

Ahogyan azt már korábban meghirdettük, december 15-ig várjuk és gyűjtjük az általatok használt, de jó minőségű sportcipőket, sportruházatokat – egy-egy cipősdobozba csomagolva -, mellyel a Jövőbarát Alapítvány által pártfogolt fiatalok sporttevékenységéhez szeretnénk támogatást nyújtani.

A Jövőbarát Alapítvány  egy civil szervezet, amely 1993 óta végzi tevékenységét, 2002-től pedig a ma ismert nevén folytatja tevékenységét.

Az alapítvány térítésmentesen próbál változatos programokat kínálni az arra rászoruló fiatalok számára, rendezvényeik a veszélyeztetett fiatalok érdeklődésének középpontjában állnak. A célcsoportközönség a hátrányos helyzetű gyermekek csoportja, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év felettiek. Számukra az iskola a kudarcok helyszíne, így az nem vonzza őket, más befogadó intézmény pedig nincsen. Marad az utca világa, ahol a semmittevésből, a lehetőségek hiányából adódóan könnyen sodródhatnak a tiltott élvezeti cikkek, illetve a bűnözés felé. Ezek a veszélyeztetett fiatalok – akiknek saját otthoni körülményeik ehhez a legcsekélyebb lehetőséget sem nyújtják – az alapítvány programjain keresztül esélyt kapnak az egészséges életmód, a helyes életvitel, a kultúra átélésére.

A pozitív környezeti és családi minta hiányában különösen fontos megmutatni számukra a szabadidő tartalmas eltöltésének különféle lehetőségeit. Legfontosabb a szervezet számára, hogy az általuk  kínált norma- és értékteremtő programok minél több rászoruló fiatalhoz eljussanak.

Az alapítvány fontosnak tartja, hogy állandó sportolási lehetőségeket is biztosítson a fiataloknak (pingpong, asztali foci, biliárd, sakk) A programok segítik az egészségesebb életmód megismerését. A szervezet kiemelten kezeli, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok saját megszokott környezetükben, oldott hangulatban, egymást segítve sportolhassanak, művelődhessenek és juthassanak sikerélményekhez.

Az alapprogramjaik közé sorolandó, a hétvégi Éjféli Sportbajnokságok, melynek lényege, hogy péntek és szombat esténként főleg a sporttal, illetve az egyéb kulturális programokkal (teaház meghívott vendégekkel, színházlátogatás, kirándulások), vonzza a fiatalokat, hogy az éjszakai élettel és az utcán való kallódással ellentlétben hasznosan töltsék szabadidejüket a fiatalok. Az alapítvány alternatív napközbeni ellátása, a KRÉM (sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő, hasznos időtöltést és felügyeletet biztosító klubfoglalkozás), amely heti három- négy alkalommal is nyitva tart és fogadja a társaságot keresőket. Az Alapítvány klubja olyan közösségi teret nyújt a betérő fiataloknak, ahova betérve  megismerhetik egymást, hasonló társaságra lelhetnek. Itt mindig rendelkezésre állnak olyan személyek, akik meghallgatják őket, akik figyelnek rájuk, akik megtanítják számukra hogyan tudják az elfogadáni egymást. A klub védett környezetet biztosít, és pozitív életszemléletet sugároz résztvevőknek.

Az sportprogramok mellett igyekszik a szervezet olyan egyéb kulturális programokat elérhetővé tenni számukra, amelyek erősítik a közösségi összetartástudatukat, illetve alternatívákat kínálnak egy színesebb élethez, életvitelhez, a szabadidő eltöltéséhez. A társaság hiszi és reméli, hogy ezek a programok, a sokszor sivár, érték és érzelemmentes életükbe távlatokat nyitnak.

Sporttevékenységüket az alábbi linkre kattintva megismerhetitek:
http://jovobarat.hu/esemenyek-kepekben/sportolunk