Felügyelő Bizottsági tag választás

Felügyelő Bizottsági tag választás

Category : Uncategorized

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ – FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁS

Margitszigeti Atlétikai Club (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.)

Kedves Tagok! Kedves Sportolók! Ezúton meghívom Önöket Egyesületünk részben megismétlendő közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1007 Margitsziget

A közgyűlés ideje: 2021. december 14. kedd 17:00 óra

A megismételt közgyűlés helye, ideje: Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum – 1138 Budapest, Margitsziget 1.

  1. december 14. kedd 18:00 óra

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok:

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van. Határozatait – amennyiben az Alapszabály máshogy nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A határozatképtelenség miatt legalább 1 óra elteltével, de 15 napon belül megismételt közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a következményekre történő előzetes – az eredeti meghívóban történő – felhívás után határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Tervezett napirend:

  1. napirendi pont: Tisztújítás: Daruka Eszter Júlia felügyelő bizottsági elnök, Molnár Barbara Katalin felügyelő bizottsági tag lemondását követően a helyük betöltése tekintetében a tagok részéről nem született döntés. Az egyesület zavartalan tovább működése érdekében felügyelő bizottsági elnököt és felügyelő bizottsági tagot szükséges választani a tagok soraiból.
  2. napirendi pont: Alapszabály módosítás: Az felügyelő bizottsági elnök és felügyelő bizottsági tag adatainak alapszabályban történő feltüntetése.

KÉRÜNK MINDEN OLYAN TAGOT, AKI INDÍTTATÁST ÉREZ ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN RÉSZT VEGYEN, AZ LEGKÉSŐBB A KÖZGYŰLÉS NAPJÁIG JELENTKEZZEN VAJDA ZSUZSANNA ELNÖKNÉL VAGY AZ ELNÖKSÉGI TAGOKNÁL VAGY A KÖZGYŰLÉSEN SZEMÉLYESEN JELENJEN MEG. A TAGOK KIFEJEZETT KÉRÉSE, HOGY A JELÖLT A KÖZGYŰLÉSEN SZEMÉLYESEN JELENJEN MEG ÉS RÖVIDEN MUTATKOZZON BE.

A jelen meghívó http://margitszigetiac.hu/ honlapon és a Margitszigeti Atlétikai Club facebookján is közzétételre került.

Jogait kizárólag az a tag gyakorolhatja, akinek a joggyakorlását megelőző hónap utolsó napjáig vonatkoztatott időszakra tagdíjhátraléka nincs. A közgyűlésen minden résztvevő tagot egy szavazat illet meg. Képviseletnek (a törvényes képviselet eseteit kivéve) helye nincs. A kiskorú tagot a törvényes képviselője képviseli.

Budapest, 2021. november 30.

Üdvözlettel:

MAC ELNÖKSÉG:

Vajda Zsuzsanna – Egyesület képviseletére jogosult elnökségi tagja